popis akce

05.10.2011 14:57

I. ročník charitativního „párty večera“ tvořeného převážně mladými lidmi, jejichž cílem je vytěžit finanční prostředky pro těžce nemocné a tělesně postižené děti v Ostravě a jejím nejbližším okolí. Tento večer bude po hudební stránce tvořen tak, aby vyhovoval všem věkovým kategoriím. Procházku hudebními žánry odstartuje DJ Honza Válek se svým spraskáním alá 60. Léta až po taneční hity současnosti, po němž nastoupí několikanásobný držitel cen za DJing a známý speaker rádia Helax DJ LOWA). V nočních hodinách se můžeme těšit na ostravské Dje House a Drum´n´bass scény (house dj v jednání), za Drum´n´bass nastoupí Saboter Dfc (v jednání), DJ Cooldy a v neposlední řádě uvidíme unikátní spojení talentovaného Dje a pianisty - Forbbinden Loosers. Na programu bude také mini turnaj ve stolním fotbálku, jehož výtěžek bude tvořit část příspěvků charitativního večera
a výherce turnaje obdrží malou cenu.

 

Zajištění akce:

-         výtěžek z řad účastníků (vstupné)

-         výtěžek z turnaje stolního fotbálku

-         výtěžek z cateringu

 

Veškeré výtěžky nad rámec nákladů budou taktéž použity na dobročinné účely spojené s handicapovanými a nemocnými dětmi v Ostravě a nejbližším okolí.

 

Po skončení akce předání dokladující dokumentace o použití finančních prostředků a hodnocení úspěšnosti samozřejmostí.

 

Organizace a děti, kterým touto charitativní akcí pomůžeme přispět k lepšímu životu:

 

V I. ročníku této charitativní akce bych ráda podpořila mateřské školy a školky poskytující vzdělání
a výchovu dětí s mentálním postižením, či sluchovou indispozicí. Ráda bych se také věnovala dárcovství pro onkologii dětí, ale dětské centrum zde v Ostravě nemáme. Níže proto uvádím také fyzickou osobu – rodiče s dítětem s onkologickými onemocněním, které chci touto akcí pomoci aspoň malým příspěvkem, ze svého či jakékoli jiného honoráře, kterého se při tomto večeru honorované osoby vzdají.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TĚŠÍNSKÁ 98, SLEZSKÁ OSTRAVA

Poskytujeme základy vzdělání pro mentálně postižené žáky. Činnost školy je pestrá, máme zájmové útvary, pořádáme výlety, ozdravné pobyty u nás i v zahraničí. Kapacita naší školy je 64 žáků. Najdete nás na ulici Těšínská 98, Slezská Ostrava. Jednu třídu máme na odloučeném pracovišti v Ostravě - Muglinově, Hladnovská 751.

 

Jak můžeme také podpořit tuto školu?

občanské sdruženi OŘÍŠEK - sdružení založené rodiči a pedagogy na podporu dětí s mentálním a jiným zdravotním postižením.

Toto sdružení vzniklo při základní škole Těšínská 98, Slezská Ostrava. Náplní sdružení je získávání finančních prostředků na aktivity vyplňující volný čas žáků, na pořádání tématických akcí, výletů atd.

OŘÍŠEK NABÍZÍ:

·                       Cvičení s dětmi

·                       Přednášky odborníků (pedagogů, psychologů, lékařů...)

·                       Aromarelaxace pro děti a rodiče

·                       Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi

·                       Soutěžní odpoledne

·                       Výlety a další aktivity

 

 

 

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené
Spartakovců 1153, Ostrava - Poruba, 708 00

V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí - hluchota od lidí.

 

Pečuje o sluchově postižené děti a žáky ve věku od narození do 18 let. Ranou péči zajišťují specialisté na sluchové vady ve speciálně pedagogickém centru. Ti rovněž poskytují široký sortiment služeb rodinám sluchově postižených dětí i dětem integrovaným v běžných školách.

Součástí zařízení je mateřská a základní škola pro sluchově postižené, školní družina a školní klub pro ostravské děti, internát mateřské a základní školy pro děti dojíždějící z okolí.

Při výchově a vzdělávání používají pedagogové metodu orální, znakový jazyk, totální komunikaci
s ohledem na potřeby a stupeň sluchového postižení dítěte. Děti jsou vzdělávány podle programu základní školy nebo podle osnov pro sluchově postižené. Při výuce se používá jak znaková řeč, tak
i mluvený jazyk. Počet žáků ve třídě je od čtyř do deseti. Žáci používají osobní sluchadla a zesilovací kolektivní techniku.

Pravidelně pořádáme lyžařský výcvik, návštěvy divadla a kulturních akcí pro děti, výlety a školy
v přírodě. Zúčastňujeme se sportovních her pro sluchově postiženou mládež. Žáci se mohou realizovat i v pohybově dramatické tvorbě.  Škola zajišťuje sluchově postiženým velkou škálu mimoškolních aktivit v zájmových kroužcích (keramickém, výtvarném, dramatickém atd.)
a sportovních oddílech (kopaná, košíková, atletika, plavání, floorbal).

Pro tuto činnost získává podporu a finanční prostředky prostřednictvím neziskové organizace sdružení Děti od města Ostravy, firem i soukromých sponzorů. Absolventi školy se léta úspěšně uplatňují na středních školách běžného typu i středních školách pro sluchově postižené.

 

 

Michaela Mecnerová (28 let) a její syn Samuel Mecner (2 roky)

Lidická 26, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703  00

Slečna Michaela je mladá matka samoživitelka, která má dvouletého syna Samuela s diagnózou nazývající se Neurofibromatoza NF I.typu - gliomy obou optiků. V praxi to znamená, že má na obou očích nezhoubné nádory, které neustále mění svou velikost a bohužel v jeho případě rychle rostou a brání Samueli v normálním životě. Řešení je možné, lze operativně odstranit nádory, ale hned po operaci by byl nadosmrti slepý, a jiné další řešení
v současné době není. Po sérii chemoterapiích strávila skoro celé letošní léto Michaela se Samuelem v nemocnici v důsledku velkého zhoršení pravého oka, které se mu tlačilo ven, čímž prožíval velké bolesti. Lékaři mu endoskopicky přes nos uvolnili oční kanálek, aby mohla odtékat nahromaděná krev a nezůstávala tam. Oko se trochu zpravilo, a nemá už takové bolesti, ale zrak má zhoršený a do budoucna to znamená, že s největší pravděpodobnosti oslepne úplně. Slečně Michaele tak nezbývá nic jiného než čekat a dívat se. Ráda bych jí a malému Samíkovi pomohla alespoň malou částkou k lepšímu životu a to zejména:

-         na nákup motorických a zvukových pomůcek, které umožní Samueli lepší pohybnost
a orientaci (opožděný psychomotorický vývoj, zhoršená chůze, zrak)

Odkazy o této nemoci:

https://www.eonkologie.cz/cs/2009-suppl/2009-suppl-petrak-m
https://www.hledamzdravi.cz/clanek/471-recklinghausenova-neurofibromatoza
https://www.gist.nadory.cz/6-04.html
 

 

Věřím, že společně dokážeme rozzářit oči těchto skvělých dětí bojujících za lepší zítřky.

 

Za jakoukoli spolupráci všem upřímně děkuji.